Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 43

Câu 1 : 右   
         
 
  
  
  
Câu 2 : とおか   
         
 
  
  
  
Câu 3 : まいとし   
         
  
  
 
  
Câu 4 : がいこく   
         
 
  
  
  
Câu 5 : 木   
         
  
 
  
  
Câu 6 : 大きい   
         


 

Câu 7 : 王   
         
  
  
  
 
Câu 8 : 日本   
         
 
  
  
  
Câu 9 : 火よう日   
         
  
  
 
  
Câu 10 : 下   
         
 
  
  
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3