Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 42

Câu 1 : まいにち   
         

 


Câu 2 : なまえ   
         


 

Câu 3 : いま   
         
 
  
  
  
Câu 4 : やま   
         
  
  
 
  
Câu 5 : てんき   
         
  


 
Câu 6 : あめ   
         
 
  
  
  
Câu 7 : そと   
         
  
  
 
  
Câu 8 : うえ   
         
  
  
  
 
Câu 9 : みます   
         
  
  
 

Câu 10 : 午前   
         
 
  
  

KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3