Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 41

Câu 1 : 西   
         
  
  
 
  
Câu 2 : 母   
         
  
 
  
  
Câu 3 : 電話   
         

  

 
Câu 4 : 学校   
         
  
  
 
  
Câu 5 : 先生   
         
  

  
 
Câu 6 : 中   
         
  
  
  
 
Câu 7 : 山   
         
 
  
  
  
Câu 8 : 駅   
         
  
 
  
  
Câu 9 : 魚   
         
  
  
  
 
Câu 10 : みなみ   
         
  
  
  
 
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3