Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 17

Câu 1 : きょうは天気が いいです。がっこうの5かいのまどから、北に白い山がよく見えます。天気   
     Thời tiết hôm nay tốt. có thể nhìn thấy ngọn núi trắng phía bắc từ cửa sổ lầu 5 của trường
         
  
  
 
  
Câu 2 : 北   
     Phía bắc
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn: phương hướng :
・西:にし --> Phía tây
・東:ひがし --> Phía đông
・南:みなみ --> Phía nam
・北:きた --> phía bắc
Câu 3 : 白い   
     Màu trắng
         
  
 
  
  
Câu 4 : 毎日車で大学へいきます。毎日   
     Đi học bằng oto mỗi ngày
         
 

  

Câu 5 : 車   
     Oto
         

 


●Hướng dẫn:
・車 là 1 loại của 自動車. Lúc học tiếng nhật ở VN thì 自動車 được biết đến như xe oto nhưng thật ra đó là 1 loại, xe máy 100 phân khối trở lên (バイク) cũng được liệt kê là 自動車
・原付(げんつき)--> Những chiếc xe máy 50 phân khối.
・自転車:じてんしゃ --> Xe đạp. Tuỳ vùng miền mà còn gọi là チャリ
Câu 6 : 大学   
     Đại học
         
  
  
  
 
Câu 7 : この古い本は三 千六百円です。 古い   
     Quyển sách cũ này giá 3600 Yên
         
  
  
  
 
Câu 8 : 本   
     Sách
         
  
  
 
  
Câu 9 : 三千六百円   
     3600 Yên
         
Câu 10 : 車の中に男 の子が何人いますか。 中   
     Trong oto có bao nhiêu bé trai
         
 

  

KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3