Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 15

Câu 1 : 会社へ来るとき、部長に会いました。 部長   
     Lúc đến công ty thì đã gặp trưởng phòng
         
  
 
  
  
●Hướng dẫn: các chức vụ thường gặp tại công ty nhật bản theo thứ tự từ thấp đến cao (lượt bỏ "Phó", ví dụ phó giám đốc thì tất nhiên thấp hơn giám đốc và lớn hơn các cấp dưới )
・チーフ:trưởng nhóm
・班長:はんちょう --> Tổ trưởng
・課長:かちょう --> Trưởng khoa
・部長:ぶちょう --> Trưởng ban, trưởng phòng
・専務:せんむ --> Giám đóc quản lí, điều hành ...
・社長:しゃちょう --> Giám đốc -->会長:かいちょう --> Chủ tịch ; 理事長:りじちょう -->Chủ tich. Tuỳ loại công ty tổ chức mà có 理事長 hay 会長. Trường hợp có cả 2 thì 理事長 sẽ lớn hơn (thường là người đã lập ra công ty), khi đó 会長 thì chỉ là hình thức, ít quyền lực hơn
Câu 2 : 本棚の右に小 さいいすがあります。右   
     Bên trái kệ sách có chiếc ghế nhỏ
         
 

  

●Hướng dẫn:
・本棚:ほんだな --> Kệ sách
・椅子:いす --> chiếc ghế đẩu
Câu 3 : 小さい   
     Nhỏ
         
  

  
 
●Hướng dẫn: khi giao tiếp có thể nói là ちちゃい hoặc ちっちゃい
Câu 4 : 土 よう日の朝、雨がたくさんふりました。土よう日   
     Vào sáng thứ 7, mưa đã rơi rất nhiều
         
  
 

  
●Hướng dẫn: các ngày trong tuần :
・月曜日:げつようび --> Thứ 2
・火曜日:かようび --> Thứ 3
・水曜日:すいようび --> Thứ 4
・木曜日:もくようび --> Thứ 5
・金曜日:きんようび --> Thứ 6
・土曜日:どようび --> Thứ 7
・日曜日:にちようび --> Chủ Nhật
・Trong hội thoại, khi câu chuyện là thứ ngày, tức người nghe đã hiểu chủ đề về thứ ngày, thì thường lượt bỏ 曜日 mà chỉ nói là 月、火、水... mà vẫn hiểu được
・Hiểu rõ hơn về Chủ đề thời gian
Câu 5 : 朝   
     Buổi sáng
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn:
・Hiểu rõ hơn về Chủ đề thời gian
Câu 6 : 雨   
     Mưa
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn: <
・あめ còn có hán tự khác là 飴 (kẹo)
・Một số mẫu câu đi cùng 雨:雨が降っている(trời đang mưa ), 雨が止んda (trời đã tạnh mưa)
Câu 7 : 十日の あさ 七時にえきへ 来て ください。十日   
     Hãy đến nhà ga vào 7h sáng mồng 10
         
 
  
  

●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về てください
Câu 8 : 七時   
     7 giờ
         

  


Câu 9 : 来て   
     Đến
         

 
  
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3