Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 14

Câu 1 : もし一億円あったら、何をしたいですか。 一億円   
     Nếu có 1 trăm triệu yên thì bạn sẽ làm gì
         

 


●Hướng dẫn:
・Hiểu rõ hơn về Số đếm
Câu 2 : 電車を降りて郵便局で切手を買いました。 切手   
     Đã xuống tàu rồi mua con tem tại bưu điện
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn: bạn nhớ các cặp từ thường đi cùng với nhau:
・でんしゃ(電車)を乗る:lên tàu
・でんしゃ(電車)を降りる:xuống tàu
・でんしゃ(電車)を待つ:chờ tàu
・でんしゃ(電車)を遅れる : trễ tàu
・郵便局 : ゆうびんきょく --> Bưu điện
Câu 3 : パスポートは大切です。もしなくしたら、大使館へ行ってください。 大使館   
     Sổ hộ chiếu là rất quan trọng. Nếu mất thì hãy đến đại sứ quán
         
  
 
  
  
Câu 4 : あれは髪を切るはさみです。切る   
     Cái kia là cái kéo cắt tóc
         
  
  
  
 
Câu 5 : この文型を使った例文を読みましょう。使った   
     Hãy đọc câu ví dụ đã dùng mẫu ngữ pháp này
         
 
  
  
  
Câu 6 : この手紙は書留で送ると、九百四十円です。 手紙   
     Lá thư này mà gửi bằng Kakitome thì sẽ mất 940 yên
         
  
 
  

●Hướng dẫn: 書留 : かきとめ --> 1 loại cách gửi thư hàng hoá an toàn, đến bưu cục nào sẽ đều được lưu lại và gửi thông tin lên mạng để người dùng có thể kiểm tra ngay lập tức
Câu 7 : 林の中に小さい川があります。 林   
     Có con sông nhỏ trong rừng
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn: はやし và もり có hán tự gần giống nhau, các bạn nhớ phân biệt nhé
Câu 8 : このつまみを左へ回すと、音が小さくなります。左   
     Nếu xoay cái núm tay (tay cầm) này về phía trái thì âm thanh sẽ nhỏ lại
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn: 抓み : つまみ --> Núm tay, tay cầm
Câu 9 : シャワーを浴びてから、晩ご飯を食べます。 浴びて   
     Sau khi tắm vòi sen thì ăn cơm tối
         

  
 
  
●Hướng dẫn: bạn nên nhớ các cụm từ :
・"シャワーを浴びる(あびる)" : tắm vòi sen
・お風呂にはいる(はいる) : tắm, ngâm mình vào bốn tắm

・朝ご飯:あさごはん = 朝食(ちょうしょく) --> Bữa sáng
・昼ご飯:昼ご飯 = 昼食(ちゅうしょく) --> Bữa trưa
・夕食:ゆうしょく --> Bữa chiều
・晩ご飯:ばんごはん=晩食(ばんしょく)--> Bữa tối
Câu 10 : 病院でもらった薬を飲まなければなりません。 薬   
     Phải uống thuốc đã được phát từ bệnh viện
         
  
 
  
  
●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về なければならない
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3