Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 10

Câu 1 : 国民の意見を聞いてください。意見   
     Hãy nghe ý kiến của người dân
         

  

 
●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về てください
Câu 2 : 新しい空港はちょっと交通が不便だと思います。不便   
     Tôi nghĩ sân bay mới xây có giao thông hơi bất tiện
         
  

 

Câu 3 : あの人は医者でしょう?医者   
     Người đó là bác sĩ đúng chứ
         
 
  
  
  
Câu 4 : わたしがきのう行った病院は有名な病院です。 病院   
     Bệnh viện mà tôi đã đi ngày hôm qua là 1 bệnh viện nổi tiếng
         
  

 

●Hướng dẫn:
・有名:ゆうめい --> Nổi tiếng
・病院に行く và 入院する là 2 từ tuơng đối khác nhau. 病院に行く đơn thuần chỉ là đi khám , không ở mức nghiêm trọng . Nhưng 入院 là nhất định là bệnh nặng, cần phải đều trị lâu dài
Câu 5 : 彼はわたしと同じ店で働いています。同じ   
     Anh ấy đang cùng làm việc với tôi trong cùng 1 tiệm
         
  
 
  
  
●Hướng dẫn: các bạn nhớ cụm từ で働く và に勤める nhé, mặt dù đều dịch nghĩa chung chung là làm việc nhưng thật ra 勤める thể hiện sự lâu dài, nhiệt tình trong công việc
Câu 6 : 日本語を使う仕事をしたいです。仕事   
     Muốn làm công việc mà có sử dụng tiếng Nhật
         
 

  

Câu 7 : きょうは市役所へ行く用事があります。 用事   
     Hôm nay (tôi) có công chuyện phải đến văn phòng
         

  
  
 
●Hướng dẫn: từ liên quan :急用:きゅうよう --> Thể hiện 1 công chuyện cấp bách cần phải làm ngay
Câu 8 : 私がよく昼ご飯を食べる食堂は新しいです。 食堂   
     Nhà ăn mà tôi thường hay ăn trưa là mới (xây)
         


 

●Hướng dẫn: từ liên quan : 講堂:こうどう --> Giảng đường, nơi tổ chức các nghi lễ trọng đại trong trường như lễ nhập học
Câu 9 : 病気ですから、会社を休みます。会社   
     Vì bị bệnh nên nghỉ việc (tạm thời)
         
  
  
 

●Hướng dẫn: khi bạn nghỉ ốm thì nói là 会社を休みます chứ đừng nói là 会社をやめます thì người ta lại tưởng là bạn nghỉ thẳng
Câu 10 : ミラーさんがいる部屋は201です。部屋   
     Phòng mà bàn Mira đang sống là 102
         
 

  
  
●Hướng dẫn: ở Nhật thường thêm 号(ごう) vào sau số nhà nhé, không ghi cũng chẳn sao cả
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3