Luyện thi Từ Vựng tiếng nhật N4 bài 75

Luyện thi từ vựng N4 bài 75

Câu 1 : 弟は いぬをかわいがっています。   
         
Câu 2 : 社長がおいでになりました。   
         
Câu 3 : とちゅう   
         
Câu 4 : おこなう   
         
Câu 5 : いっしょうけんめい   
         
Câu 6 : たのしみ   
         
Câu 7 : (   ) 彼に 会いました。   
         
  
 
  
  
Câu 8 : スーパーの (   )で お金を はらいます。   
         

 
  
  
Câu 9 : くうこうでは (   )を けんさします。   
         
 
  
  
  
Câu 10 : げんきんでなく (   )で はらいます。   
         
  
  
  
 
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Từ Vựng N4 tổng hợp

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3