Luyện thi ngữ pháp tiếng nhật N4 bài
Luyện thi ngữ pháp N4 bài 55

Câu 1 : のり子さんは________みんなに人気があります。   
         
   Câu 2 : 朝はたいていコーヒーを飲みますが、ときどき紅茶を________ことがあります。   
            
Câu 3 : 大きい声で________ください。   
         

   


Câu 4 : 毎日2回、花に水を________。   
         


   

Câu 5 : 大きい駅だけじゃなく、小さい駅でも新幹線の切符が________。   
         


   

Câu 6 : 「ピーターは?」「もう________らしいよ。」   
            
Câu 7 : 毎日自分でご飯を作る________します。   
            
Câu 8 : この大学とあの大学と________が近いですか。   
            
Câu 9 : ちょっと食べて________、とてもおいしかったです。   
         

   


Câu 10 : 冬に________、雪が降る。   
            
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Bảng tóm tắt ngữ pháp N4

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3