Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ trung cấp N4
Luyện thi hán tự N4 bài 9

Câu 1 : 買い物   
     Mua sắm
         
 

  
  
●Hướng dẫn: phân biệt 買い物 và ショッピング
・買い物: chỉ đi mua sắm nói chung, kể cả những vật dụng hằng ngày cho đến những món xa xỉ
・ショッピング : mua sắm những thứ đồ thời trang
Câu 2 : 午後 から 子供が 4人 来るので、赤や 青の紙を 動物の かたちに 切って かべに はりました。午後   
     Từ khi chiều thì 4 đứa trẻ đến rồi cắt giấy đỏ, xanh thành hình dáng động vật rồi dáng lên tường
         
  
 
  

●Hướng dẫn:
・Hiểu rõ hơn về Chủ đề thời gian
Câu 3 : 青   
     Xanh
         
  
  
 
  
●Hướng dẫn: các bạn nhớ phân biệt màu sắc khi phía sau có い hay ko có い nhé, ví dụ :
・赤 : danh từ màu đỏ. VD 赤の鞄 : chiếc cặp màu đỏ
・赤い:tính từ đỏ. VD : 赤い鞄 :chiếc cặp màu đỏ
・Hiểu rõ hơn về Chủ đề màu sắc
Câu 4 : 紙   
     Giấy
         
 
  
  
  
Câu 5 : 切って   
     Cắt
         
  
  
 
  
Câu 6 : この シャツは 黒と 白 以外にも いろいろな色のが ありますから、ゆっくり えらんでください。 黒   
     Chiếc áo thun này ngoài màu đen mà trắng thì vẫn còn nhiều màu nữa nên hãy chọn thoải mái
         
  
 
  

Câu 7 : 白   
     Màu trắng
         
 

  
  
●Hướng dẫn:
・Hiểu rõ hơn về Chủ đề màu sắc
Câu 8 : 以外   
     Ngoài ra
         
  
  

 
●Hướng dẫn: các bạn cần phân biệt 以上 vầ より大きい .Vd : 3以上 nghĩa là lớn >= 3 nhưng 3より大きい nghĩa là >=4
・Tìm hiểu thêm về 以上
Câu 9 : 色   
     Màu
         
  
  
 
  
Câu 10 : はは は しょくどうに ふくを わすれたそうです。 はは   
     Mẹ tôi có vẻ đã quên áo tại nhà ăn
         
  
 
  
  
●Hướng dẫn: các bạn cần phân biệt 母 và お母さん nhé
・母:mẹ của mình
・お母さん : Mẹ của người khác
・Hiểu rõ hơn về Chủ đề gia đình
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N4

Các bài khác

 
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3