Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ trung cấp N4
Luyện thi hán tự N4 bài 50

Câu 1 : 真ん中   
         
  
 


Câu 2 : 自動車   
         

 
  

Câu 3 : 1台   
         
 
  
  
  
Câu 4 : 通れ   
         

 

  
Câu 5 : 毎朝   
         
  
  
 
  
Câu 6 : 新聞   
         
 


  
Câu 7 : 読み   
         
  
  
  
 
Câu 8 : 飲み   
         

 
  
  
Câu 9 : けさ   
         


  
 
Câu 10 : はしる   
         
  

 

KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N4

Game hán tự N4

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3