Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ trung cấp N4
Luyện thi hán tự N4 bài 5

Câu 1 : 社長   
     Giám đốc
         

 
  
  
●Hướng dẫn:
・副社長:ふくしゃちょう --> Phó giám đốc
・会長:かいちょう --> Chủ tịch (của tập đoàn)
Câu 2 : 家   
     Nhà
         
  

 
  
●Hướng dẫn: Người Nhật thường nói bằng từ thân mật hơn là うち
Câu 3 : 住んで   
     Sinh sống
         
 

  
  
Câu 4 : 山の 小さな町で、スキーの 世界大会が 開かれるそうです。 小さな   
     Đại hội trượt tuyết quốc tế nghe nói được tổ chức tại 1 thành phố nhỏ trong núi
         
  


 
●Hướng dẫn: phân biệt 小さいと小さな:
・小さい:tính từ (形容詞), nghĩa là nhỏ, nhưng theo cái nhìn khách quan
・小さな:liên thể từ(tính từ trước danh từ), nghĩa là nhỏ, nhưng theo cách nhìn chủ quan của người nói
Câu 5 : 世界   
     Thế giới
         
  

 

●Hướng dẫn: thêm : 世間:せけん --> thế gian,xã hội
Câu 6 : 大会   
     Đại hội
         
  


 
Câu 7 : 開かれる   
     Được tôt chức
         
  
 
  
  
Câu 8 : 今朝  何か へんな物を 食べたのでしょう。 おなかが すごく いたくて 気分が 悪いです。 今朝   
     Hồi sáng đã ăn cái gì đó lạ phải không ? --> Bụng thì đau, cảm giác thật khó chiệu
         
 


  
Câu 9 : 何か   
     Cái gì
         
  
  
 
  
Câu 10 : 物   
     Cái, vật
         
  
 
  
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N4

Các bài khác

 
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3