Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ trung cấp N4
Luyện thi hán tự N4 bài 49

Câu 1 : 姉   
         
  
  
 
  
Câu 2 : 花屋   
         
  
  
 

Câu 3 : 仕事   
         
  

  
 
Câu 4 : 赤ん坊   
         


 

Câu 5 : 昼間   
         
 
  


Câu 6 : 主人   
          
Câu 7 : 入院   
         
  
  
 

Câu 8 : 父   
         
  
 
  
  
Câu 9 : 病気   
         
 

  

Câu 10 : 安心   
         

 
  

KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N4

Game hán tự N4

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3