Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ trung cấp N4
Luyện thi hán tự N4 bài 44

Câu 1 : 特に   
         
  
 
  
  
Câu 2 : 用事   
         
  

 

Câu 3 : 妹   
         
  
  
 
  
Câu 4 : 写真   
         

  
  
 
Câu 5 : のむ   
          
Câu 6 : いしゃ   
         
 Câu 7 : いけん   
         


 

Câu 8 : ぎんこう   
         
  
 


Câu 9 : まって   
         
  

 

Câu 10 : はやく   
         


 
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N4

Game hán tự N4

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3