Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ trung cấp N4
Luyện thi hán tự N4 bài 4

Câu 1 : せいようじん の いきかたを しるために、いちど そのしゃかいに すんでみようと かんがえています。 せいようじん   
     Để biết cách sống của người phương tây, tôi đang suy nghĩ định sống thử 1 lần trong xã hội đó xem sao
         


 

●Hướng dẫn: ở nhật người ta hay dùng "欧米の人(おうべいのひと): người Âu Mỹ"
Câu 2 : いきかた   
     Cách sống
         
  

 
  
●Hướng dẫn: từ liên quan :生きがい:lí tưởng sống
Câu 3 : いちど   
     Một lần
         
  
  
 
  
Câu 4 : しゃかい   
     Xã hội
         
 Câu 5 : すんで   
     Sinh sống
         
 

  

Câu 6 : 6時半に 集まって、すぐ 出発したので、 9時ごろには みずうみに 着きました。 半   
     Vì đã tập hợp lúc 6h rồi ngay sau đó đã xuất phát nên đã đến hồ lúc 9h
         
  
  
 
  
Câu 7 : 集まって   
     Tập trung
         
  
 
  
  
●Hướng dẫn:
・Tha động từ :を集める
・Tự động từ : が集まる
Câu 8 : 出発   
     Xuất phát
         
  
  

 
Câu 9 : 着きました   
     Đã đến
         
  
  
 
  
Câu 10 : おじは ガスの会社の 社長で、大きい家に 住んでいます。 会社   
     Vì ông là giám đọc của công ty ga nên sống trong 1 căn nhà rộng lớn
         
  
  
  
 
●Hướng dẫn: 株式会社:かぶしきがいしゃ --> Tập đoàn , công ty đã vào thì trường chứng khoán
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N4

Các bài khác

 
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3