Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ trung cấp N4
Luyện thi hán tự N4 bài 28

Câu 1 : 一人   
         
  
 
  
  
Câu 2 : 習った   
         
 
  
  
  
Câu 3 : 切手 を 集めるのが しゅみなので、人から よく 切手を もらいます。 切手   
         

 
  

Câu 4 : 集める   
         

  
  
 
Câu 5 : こんしゅう の にちようびは ようじが あって、きょうかいに 行けません。 ようじ   
         
 Câu 6 : きょうかい   
         


 

Câu 7 : こうぎょう の さかんな まちには、だいたい ひろい とおりが あって みせが ならんでいます。 こうぎょう   
         
  
  
 
  
Câu 8 : 図書館 で 新しい 本を 借りることが できました。
図書館   

         

 


Câu 9 : 新しい   
         
  


  
Câu 10 : 借りる   
         
 

  

KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N4

Game hán tự N4

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3