Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ trung cấp N4
Luyện thi hán tự N4 bài 2

Câu 1 : 住所   
     Địa chỉ
         
  


 
Câu 2 : 地図   
     Bản đồ
         


 

Câu 3 : 大使館   
     Đại sứ quán
          
Câu 4 : 父が 急に 死んだので、大学の 入学試験を うけられませんでした。 急に   
     Vì bố tôi đã đột ngột qua đời, nên (tôi) không thể dự thi kì thi đại học
         
  
 


●Hướng dẫn: bên Nhật rất dùng 急に, bạn nhớ học thuộc lòng cách dùng nhé
・Tìm hiểu thêm về 急に;突然
Câu 5 : 死んだ   
     Đã chết
         

 
  
  
●Hướng dẫn: 死ぬ có cách nói tao nhã hơn là 亡くなる(chết), và kính ngữ của nó là お亡くなりになる
Câu 6 : 入学   
     Nhập học
         
  
  
 

●Hướng dẫn:
・入学式:にゅうがくしき -- > Lễ nhập học
・入学試験:にゅうがくしけん --> Kì thi đại học
・入学金:にゅうがくきん --> tiền nhập học (đối với đại học quốc lập là 29万円, tương đương 60 triệu vn, nhưng đổi lại học phí thường miễn phí theo thành tính học tập. Các bạn cố gắng !)
Câu 7 : 日曜日 に 友だちと 海へ 行きました。およいだり 歌ったりして 楽しかったです。日曜日   
     Vào ngày chủ nhật, (tôi) đã đi biển cùng bạn bè.Nào là bơi lội nào là hát, đã rất vui
         
  

 
  
●Hướng dẫn: các ngày trong tuần :
・月曜日:げつようび --> Thứ 2
・火曜日:かようび --> Thứ 3
・水曜日:すいようび --> Thứ 4
・木曜日:もくようび --> Thứ 5
・金曜日:きんようび --> Thứ 6
・土曜日:どようび --> Thứ 7
・日曜日:にちようび --> Chủ Nhật
・Trong hội thoại, khi câu chuyện là thứ ngày, tức người nghe đã hiểu chủ đề về thứ ngày, thì thường lượt bỏ 曜日 mà chỉ nói là 月、火、水... mà vẫn hiểu được
Câu 8 : 海   
     Biển
         
  
 
  
  
Câu 9 : 歌ったり   
     Nào là hát
         
  
  

  
●Hướng dẫn: một số từ vựng liên quan đến 歌う
・歌手:かしゅ -->Ca sĩ
・歌詞:かし --> Lời hát
・主題歌:しゅだいか --> Nhạc chính (của bộ phim)
・リズム:Giai điệu
・テンポ:Giai điệu(giống như リズム, nhưng được dùng phổ biến hơn, Vd テンポがいい歌)
・楽譜:がくふ --> Nhạc phổ
Câu 10 : 楽しかった   
     Đã rất vui
         
  
  
  
 
●Hướng dẫn: bạn cần phân biệt :
・楽しい:vui vẻ, nhưng là sự vui vẻ của 1 tập thể nhóm người
・嬉しい:sự vui vẻ,sung sướng của chỉ bản thân mình
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N4

Các bài khác

 
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3