Luyện thi từ Vựng tiếng nhật trung cấp N3

Luyện thi từ vựng N3 bài 17

Câu 1 : 台風で家が _ にわれた。   
         
  
  
  
 
Câu 2 : 靴をぬいたら _ そろえておきなさい。   
         
  
  
  
 
Câu 3 : 本物 _ な犬のぬぐるみ。   
         
  
 
  
  
Câu 4 : 好きな人の隣に座って _ した。   
         
  
 
  
  
Câu 5 : 日曜日に一人で公園を _ した。   
         
  
  
 
  
Câu 6 : 汗をかいたから、新しいシャツに _ 。   
         
  
  
  
 
Câu 7 : あなたに _ うれしい。   
         
 
  
  
  
Câu 8 : この問題は試験によく _ ので覚えましょう。   
         
  
  
 
  
Câu 9 : 最近、新聞を _ 家が増えているそうだ。   
         
 
  
  
  
Câu 10 : そんなに急がないで、もっと _ 歩いてください。   
         
  
 
  
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Các bài khác

 

 

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3