Luyện thi hán tự tiếng nhật trung cấp N3
Luyện thi hán tự N3 bài 53

Câu 1 : 命   
         
  
 
  
  
Câu 2 : 祈る   
         
 
  
  
  
Câu 3 : 居間   
         

 
  
  
Câu 4 : 苛々   
         
  
  
  
 
Câu 5 : 医療費   
         
  
 


Câu 6 : 祝う   
         
 
  


Câu 7 : 印象   
         
  
 


Câu 8 : 映る   
         
  
  
  
 
Câu 9 : 美味い   
         
  

 
  
Câu 10 : 埋まる   
         
  

  
 
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N3

Game hán tự N3

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3