Luyện thi hán tự tiếng nhật trung cấp N3
Luyện thi hán tự N3 bài 51

Câu 1 : 集まり   
         
 Câu 2 : 穴   
         
 
  
  
  
Câu 3 : 脂   
         
  
  
 
  
Câu 4 : 争う   
         
  
 

  
Câu 5 : 表す   
         
  


 
Câu 6 : 慌てる   
         
 
  
  

Câu 7 : 案外   
         
  


 
Câu 8 : 意外   
         
  

 

Câu 9 : 怒り   
         


  
 
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N3

Game hán tự N3

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3