Luyện thi hán tự tiếng nhật trung cấp N3
Luyện thi hán tự N3 bài 50

Câu 1 : 麻   
         
 
  
  
  
Câu 2 : 浅い   
         
  

  
 
Câu 3 : 足首   
         
 
  
  

Câu 4 : 明日   
         
  
  
 
  
Câu 5 : 預かる   
         


 

Câu 6 : 遊び   
         
  
  
  
 
Câu 7 : 与える   
         
 


  
Câu 8 : 暖まる   
         
 
  
  

Câu 9 : 辺り   
         
  

 
  
Câu 10 : 当たり前   
         

 


KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N3

Game hán tự N3

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3