Luyện thi hán tự tiếng nhật trung cấp N3
Luyện thi hán tự N3 bài 47

Câu 1 : 懐中電灯   
         


  
 
Câu 2 : 回数券   
         
  
  
  
 
Câu 3 : 快速   
         
  
  
 
  
Câu 4 : 解釈   
         
  
  
  
 
Câu 5 : 会社員   
         
 
  
  
  
Câu 6 : 改札口   
         
 
  
  
  
Câu 7 : 折る   
         
  
  
 
  
Câu 8 : 解決   
         
  
 
  
  
Câu 9 : 親指   
         
 
  
  
  
Câu 10 : お孫さん   
         
  
 
  
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N3

Game hán tự N3

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3