Luyện thi từ Vựng tiếng nhật thượng cấp N1 bài 59
Luyện thi từ vựng N1 bài 59

Câu 1 : この本の( )は『日本語能力試験に出る文字・語彙』だ。   
         
  
  
  
 
Câu 2 : この文章は抽象的で( )がつかみにくい。   
         
  
  
 
  
Câu 3 : 彼女は自分の感情のまで( )できる、とても理想的な女性だ。   
         
  
  
  
 
Câu 4 : 友達の誕生日。プレゼントに添えて( )贈る。   
         
 
  
  
  
Câu 5 : 早く、言葉の( )が使い分けられるようになりたい。   
         
  
  
  
 
Câu 6 : 駅の近くにまた新しいホテルが( )した。   
         
 
  
  
  
Câu 7 : 貴重品をホテルの( )にあずける。   
         
  
 
  
  
Câu 8 : どんな( )の本が好きですか?   
         
  
  
  
 
Câu 9 : 事故で息子を亡くし、( )のあまり母親は倒れてしまった。   
         
  
  
 
  
Câu 10 : 結果よりも過程が大事。何事にも( )をつくす。   
         
  
  
 
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Từ Vựng N1 tổng hợp

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3