Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N1
Luyện thi hán tự N1 bài 9

Câu 1 : 素朴   
         


 
  
Câu 2 : 卑怯   
         
 
  


Câu 3 : 酸素   
         
 
  
  
  
Câu 4 : 粗末   
         
  
 
  

Câu 5 : きゅうでん   
         

  
 
  
Câu 6 : いせき   
         
 Câu 7 : めぐる   
         
 
  
  

Câu 8 : えいゆう   
         
 


  
Câu 9 : てんじょう   
         
  
  
 
  
Câu 10 : おごそか   
         
  

  
 
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N1 tổng hợp

Game hán tự N1

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3