Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N1
Luyện thi hán tự N1 bài 6

Câu 1 : のうこう   
          
Câu 2 : きばん   
         
 
  
  
  
Câu 3 : きふ   
         

 


Câu 4 : しゅし   
         
  

 

Câu 5 : きかく   
         

  
  
 
Câu 6 : 爪   
         
  
  
  
 
Câu 7 : 噛んで   
         
 Câu 8 : 眉   
         
  
  
  
 
Câu 9 : 資金   
         

  
 
  
Câu 10 : 援助   
         
 
  

  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N1 tổng hợp

Game hán tự N1

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3