Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N1 bài 25
Luyện thi hán tự N1 bài 25

Câu 1 : (支払い)期限はいつですか。   
         


 

Câu 2 : 伯母の(趣味)は編みものです。   
         
  
 

  
Câu 3 : 人は約一(おく)三千万人です。   
         
 
  
  

Câu 4 : (布団)は押し入れの中です。   
         
 
  
  

Câu 5 : 先輩   
         
 
  

  
Câu 6 : 挨拶   
         
  
 
  

Câu 7 : 嬉しい   
         
  
  
  
 
Câu 8 : 隙間   
         
  
  

 
Câu 9 : 隣   
         
  
 
  
  
Câu 10 : 躾ける   
         
  
  
  
 
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N1 tổng hợp

Game hán tự N1

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3