Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N1
Luyện thi hán tự N1 bài 2

Câu 1 : 呟いた   
         
  Câu 2 : 喧嘩   
         
  
  
  
 
Câu 3 : 餌   
         
 
  
  
  
Câu 4 : 器   
         
 
  
  
  
Câu 5 : 膝   
         
  
  
  
 
Câu 6 : 安静   
         
 

  
  
Câu 7 : 営んで   
          
Câu 8 : 居住   
         
  
  
  
 
Câu 9 : 占めて   
         
 

  

Câu 10 : 優先   
         
  
  
 
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N1

A p p   F o r   P h o n e


  • Radio Tiếng Nhật (iOS)
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3