Nghe đọc trung cấp Bài 9

Luyện nghe đọc tiếng nhật N3

初めての富士登山

Bài đọc

Từ Vựng


STT Từ Vựng Hiragana Âm Hán Tiếng Việt Chi tiết
144 富士山 ふじさん Phú:Sĩ:San, sơn Núi Phú Sĩ
145 病気 びょうき Bệnh:Khí Bệnh
146 バス xe buýt
147 酸素缶 さんそかん Toan:Tố:Phữu Bình đựng khí
148 薄い うすい Bạc Mỏng/Loãng
149 大丈夫 だいじょうぶ Đại:TRƯỢNG:Phu Không sao
150 登山 とざん Đăng:San, sơn Leo núi
151 あきらめる あきらめる Từ bỏ
< LESSON 8   ●●   LESSON 10 >  

Luyện nghe N3

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X