Nghe đọc trung cấp Bài 15

Luyện nghe đọc tiếng nhật N3

不動産屋で

Bài đọc

Từ Vựng

STT Từ Vựng Hiragana Âm Hán Tiếng Việt Chi tiết
248 不動産 ふどうさん Bất:Động:Sản Bất động sản
249 予算 よさん Dữ:Toán ngân sách
250 案内 あんない Án:Nội Hướng dẫn
251 増える ふえる Tăng Tăng trưởng
252 家賃 やちん Gia:Nhẫm Tiền nhà
253 ワンルーム 1 phòng
254 おすすめ Đề xuất
255 遠い とおい Viễn Xa
256 慣れる なれる Quán Quen
257 見せる みせる Kiến Cho xem
< LESSON 14   ●●   LESSON 16 >  

Luyện nghe N3

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X