Hội thoại trung cấp theo chủ đề Hội thoại với bạn thân
Hội Thoại Theo Chủ Đề
Hội thoại với bạn thân

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 / 0
     
0 / 0
     
0 / 0
     
0 / 0
     
0 / 0
     
0 / 0
     
0 / 0
     
0 / 0
     
0 / 0
     

Luyện nghe N3

 X 
Hội Thoại Theo Chủ Đề

 • 1 : Đại Học-Xin Việc
 • 2 : Việc Làm Thêm
 • 3 : Tàu Điện P1
 • 4 : Tàu Điện P2
 • 5 : Tình Yêu P1
 • 6 : Tình Yêu P2
 • 7 : Tìm Nhà
 • 8 : Kantou vs Kansai P1
 • 9 : Kantou vs Kansai P2
 • 10 : Gia Đình-Vợ Chồng-Tình Yêu
 • 11 : Hội Thoại Với Bạn Thân
 • 12 : Hội thoại với người quen
 • 13 : Hội Thoại Bác Sĩ-Nhân Viên
 • 14 : Hội Thoại Bạn Cùng Phòng
 • 15 : Hội Thoại Cấp Trên Cấp Dưới
 • 16 : Hội Thoại Đối Tác-Phỏng Vấn Viên
 • 17 : Hội Thoại Dài-Bài Phát Biểu
 • App 4.0 ↓
  A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3