Nghe hiểu mỗi ngày tiếng nhật thượng cấp bài 6
Nghe hiểu mỗi ngày bài 6

6 世界で一番早く朝が来る国

聞きましょう問題
 • a.   ⭕️   🙅
 • b.   ⭕️   🙅
 • c.   ⭕️   🙅
 • d.   ⭕️   🙅

< LESSON 5   ●●   LESSON 7 >  

Luyện nghe N2

Luyện nghe thượng cấp

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3
 X