Nghe hiểu mỗi ngày tiếng nhật thượng cấp bài 3
Nghe hiểu mỗi ngày bài 3

3 出前はどんなときに何を?

聞きましょう順番 名前 理由 払うお金
一番目
二番目
三番目

< LESSON 2   ●●   LESSON 4 >  

Luyện nghe N2

Luyện nghe thượng cấp

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X