Minna no nihongo Hội Thoại Bài 9

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 9

ざんねんです
Thật đáng tiếc.

もしもし、ミラーです。

moshimoshi, mira desu.

ああ、ミラーさん、こんばんは、お元気ですか。

aa, mira san, konbanha, o genki desu ka.

ええ、元気です。

ee, genki desu.

あのう、木村さん、小沢政治(おざわせいじ)のコンサート、いっしょにいかがですか。

ano u, kimura san, ozawa seiji (o zawaseiji) no konsato, issho ni ikaga desu ka.

いいですね、いつですか。

ii desu ne, i tsu desu ka.

来週の金曜日のばんです。

raishuu no kinyoubi no ban desu.

金曜日ですか。

kinyoubi desu ka.

金曜日のばんはちょっと・・・

kinyoubi no ban ha chotto...

だめですか。

dame desu ka.

ええ、友達と約束がありますから、・・・

ee, tomodachi to yakusoku ga ari masu kara,...

そうですか。ざんねんですね。

sou desu ka. zannendesune.

ええ、また今度お願いします。

ee, mata kondo onegai shi masu.

< LESSON 8   ●●   LESSON 10 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X