Minna no nihongo Hội Thoại Bài 7

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 7

ごめんください
Xin lỗi, tôi có thể vào được chứ.

ごめんください

gomenkudasai

いらっしゃい。

irasshai.

どうぞ お上がり ください。

douzo o agari kudasai.

失礼します。

shitsurei shi masu.

コーヒーは いかがですか。

kōhī ha ikaga desu ka.

ありがとう ございます。

arigatou gozai masu.

どうぞ。

douzo.

いただきます。

itadaki masu.

この スプーン、すてきですね。

kono supūn, suteki desu ne.

ええ。会社の 人に もらいました。

ee. kaisha no hito ni morai mashi ta.

ヨーロッパ旅行の お土産です

yōroppa ryokou no o miyage desu

< LESSON 6   ●●   LESSON 8 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X