Minna no nihongo Hội Thoại Bài 42

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 42

ボーナスは何に使いますか。
Anh sẽ tiêu tiền thưởng vào việc gì?

林さん、ボーナスは いつ 出るんですか。

hayashi san, bōnasu ha i tsu derun desu ka.

来週です。鈴木さんの会社は?

raishuu desu. suzuki san no kaisha ha?

あしたです。楽しみですね。

ashita desu. tanoshimi desu ne.

まず車の ローンを 払って、ゴルフセットを 買って、それから 旅行に 行って・・・・・。

mazu kuruma no rōn o haratte, gorufu setto o katte, sorekara ryokou ni okonatte......

貯金は しないんですか。

chokin ha shi nain desu ka.

貯金ですか。僕は あまり 考えた こと、ありませんね。

chokin desu ka. boku ha amari kangae ta koto, ari masen ne.

わたしは ロンドンへ 旅行に 行ったら、あとは 貯金します 。

watashi ha rondon he ryokou ni okonattara, ato ha chokin shi masu.

結婚の ために、貯金するんですか。

kekkon no tame ni, chokin surun desu ka.

いいえ。いつか イギリスへ 留学しようと 思って いるんです。

iie. itsuka igirisu he ryuugaku shiyo u to omotte irun desu.

へえ、独身の 人は いいですね。全部 自分の ために 使えて。

hee, dokushin no hito ha ii desu ne. zenbu jibun no tame ni tsukae te.

わたしは うちの ローンを 払って、子どもの 教育の ために、貯金したら、ほとんど 残りませんよ。

watashi ha uchi no rōn o haratte, kodomo no kyouiku no tame ni, chokin shi tara, hotondo nokori masen yo.

< LESSON 41   ●●   LESSON 43 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X