Minna no nihongo Hội Thoại Bài 40

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 40

ともだちができたかどうか心配です。
Tôi không biết nó có kết bạn được với ai không?

先生、ハンスは 学校で どうでしょうか。

sensei, hansu ha gakkou de dou desho u ka.

友達が できたか どうか、心配なんですが・・・・・。

tomodachi ga deki ta ka dou ka, shinpai nan desu ga......

大丈夫ですよ。

daijoubu desu yo.

ハンス君は クラスで とても 人気が あります。

hansu kun ha kurasu de totemo ninki ga ari masu.

そうですか。安心しました。

sou desu ka. anshin shi mashi ta.

勉強は どうですか。漢字が 大変だと 言って いますが、・・・・・。

benkyou ha dou desu ka. kanji ga taihen da to itte i masu ga,......

毎日 漢字の テストを して いますが、ハンス君は いい 成績ですよ。

mainichi kanji no tesuto o shi te i masu ga, hansu kun ha ii seiseki desu yo.

そうですか。ありがとう ございます。

sou desu ka. arigatou gozai masu.

ところで、もうすぐ 運動会ですが、お父さんも いらっしゃいますか。

tokorode, mousugu undoukai desu ga, otousan mo irasshai masu ka.

ええ。

ee.

ハンス君が 学校で どんな 様子か、ぜひ 見て ください。

hansu kun ga gakkou de donna yousu ka, zehi mi te kudasai.

わかりました。これからも よろしく お願いします。

wakari mashi ta. korekara mo yoroshiku onegai shi masu.

< LESSON 39   ●●   LESSON 41 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X