Minna no nihongo Hội Thoại Bài 39

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 39

遅れて、すみません。
Xin lỗi tôi đến muộn.

課長、遅れて、すみません。

kachou, okure te, sumimasen.

ミラーさん、どう したんですか。

mira san, dou shi tan desu ka.

実は 来る 途中で 事故が あって、バスが 遅れて しまったんです。

jitsuha kuru tochuu de jiko ga atte, basu ga okure te shimattan desu.

バスの 事故ですか。

basu no jiko desu ka.

いいえ。交差点で トラックと 車が ぶつかって、バスが 動かなかったんです。

iie. kousaten de torakku to kuruma ga butsukatte, basu ga ugoka nakattan desu.

それは 大変でしたね。

sore ha taihen deshi ta ne.

連絡が ないので、みんな 心配して いたんですよ。

renraku ga nai node, minna shinpai shi te i tan desu yo.

駅から 電話したかったんですが、人が たくさん 並んで いて・・・・・。

eki kara denwa shi takattan desu ga, hito ga takusan naran de i te......

どうも すみませんでした。

doumo sumimasen deshi ta.

わかりました。

wakari mashi ta.

じゃ、会議を 始めましょう。

ja, kaigi o hajime mashou.

< LESSON 38   ●●   LESSON 40 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X