Minna no nihongo Hội Thoại Bài 38

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 38

片づけるのがすきなんです。
Thầy Watt, bản thông báo đây.

ワット先生、回覧です。

watto sensei, kairan desu.

あ、すみません。そこに 置いといて ください。

a, sumimasen. soko ni oitoi te kudasai.

先生の 研究室は いつも きれいですね。

sensei no kenkyuu shitsu ha itsumo kirei desu ne.

わたしは 片付けるのが 好きなんです。

watashi ha katadukeru no ga suki nan desu.

本も きちんと 並べて あるし、物も 整理して 置いて あるし ・・・・・。

hon mo kichinto narabe te aru shi, mono mo seiri shi te oi te aru shi......

整理するのが 上手なんですね。

seiri suru no ga jouzu nan desu ne.

昔 「上手な 整理の 方法」と いう 本を 書いた ことが あるんです 。

mukashi 'jouzu na seiri no houhou' to iu hon o kai ta koto ga arun desu.

へえ、すごいですね。

hee, sugoi desu ne.

あまり 売れませんでしたけどね。

amari ure masen deshi ta kedo ne.

よかったら、1冊 持って 来ましょうか。

yokattara, 1 satsu motte ki mashou ka.

おはよう ございます。

ohayou gozai masu.

あ、本を 持って 来るのを 忘れました。すみません。

a, hon o motte kitaru no o wasure mashi ta. sumimasen.

いいですよ。でも、回覧に はんこを 押すのを 忘れないで ください。

ii desu yo. demo, kairan ni han ko o osu no o wasure nai de kudasai.

先月も 押して ありませんでしたよ。

sengetsu mo oshite ari masen deshi ta yo.

< LESSON 37   ●●   LESSON 39 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X