Minna no nihongo Hội Thoại Bài 31

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 31

インタネットを始めようと思っています。
Tôi đang định sẽ dùng Internet.

来月からどくしんです。

raigetsu kara doku shin desu.

えつ?

etsu?

じつはおおさかの本しゃにてんきんなんです。

jitsuha oosaka no hon shi ?nitenkinnandesu.

本しゃですか。それはおめでとうございます。でも、どうしてどうくしんになるんですか。

hon sha desu ka. sore ha omedetou gozai masu. demo, doushite dou kushin ni narun desu ka.

つまとこどもは東京にのこるんです。

tsuma to kodomo ha toukyou ni nokorun desu.

えつ。いっしょに行かないんですか。

etsu. issho ni ika nain desu ka.

むすこは来年大学の 入学試験が あるから, 東京に 残ると言うし 、妻も 今の会社をやめてくないというんです。

musuko ha rainen daigaku no nyuugaku shiken ga aru kara , toukyou ni nokoru to iu shi, tsuma mo ima no kaisha o yame te ku nai toiun desu.

へえ。 べつべつに 住むんですか。

hee. betsu betsu ni sumun desu ka.

ええ。 でも 月に 2、3 回しゅうまつに帰る つもりです。

ee. demo tsuki ni 2, 3 kai shuu matsu ni kaeru tsumori desu.

たいへんですね。

taihen desu ne.

でも 、 普通の 日は ひまですから.インターネットを はじめようと 思って います。

demo, futsuu no hi ha hima desu kara . intanetto o hajimeyo u to omotte i masu.

そうですか。 それも いいですね。

sou desu ka. sore mo ii desu ne.

< LESSON 30   ●●   LESSON 32 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X