Minna no nihongo Hội Thoại Bài 30

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 30

チケットを予約しておきます。
Tôi đặt vé trước.

課長、ニューヨーク出張の 予定表と 資料が できました。

kachou, nyūyōku shucchou no yotei hyou to shiryou ga deki mashi ta.

ご苦労さま。資料は あとで 見て おきますから、そこに 置いといてください。

gokurousama. shiryou ha ato de mi te oki masu kara, soko ni oitoi te kudasai.

はい。

hai.

予定表は これですね。

yotei hyou ha kore desu ne.

ホワイトさんには もう 連絡して ありますか。

howaito san ni ha mou renraku shi te ari masu ka.

はい。

hai.

あのう、この 日の 午後は 予定が ないんですが・・・・・。

ano u, kono nichi no gogo ha yotei ga nain desu ga......

ああ、そうですね。

aa, sou desu ne.

何か ご希望が ありますか。

nani ka go kibou ga ari masu ka.

そうですね。一度 ブロードウェトで ミュージカルを見たいと 思うんですが・・・・・。

soudesune. ichido burōdoweto de myūjikaru o mi tai to omoun desu ga......

それは いいですね。チケットを 予約して おきましょうか。

sore ha ii desu ne. chiketto o yoyaku shi te oki mashou ka.

ええ、お願いします。

ee, onegai shi masu.

< LESSON 29   ●●   LESSON 31 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X