Minna no nihongo Hội Thoại Bài 26

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 26

どこにごみを出したらいいですか。
Tôi phải đổ rác ở đâu?

ミラーさん、引っ越しの 荷物は 片付きましたか。

mira san, hikkoshi no nimotsu ha kataduki mashi ta ka.

はい、だいたい 片付きました。

hai, daitai kataduki mashi ta.

あのう、ごみを 捨てたいんですが、どこに出したら いいですか。

ano u, gomi o sute tain desu ga, doko ni dashi tara ii desu ka.

燃える ごみは 月・水・金の 朝 出して ください。

moeru gomi ha tsuki. mizu. kin no asa dashi te kudasai.

ごみ置き場は 駐車場の 横です。

gomi okiba ha chuusha jou no yoko desu.

瓶や 缶は いつですか。

bin ya kan ha i tsu desu ka.

燃えない ごみは 土曜日です。

moe nai gomi ha doyoubi desu.

はい、わかりました。それから、お湯が 出ないんですが・・・。

hai, wakari mashi ta. sorekara, oyu ga de nain desu ga....

ガス会社に 連絡したら、すぐ 来て くれますよ。

gasu kaisha ni renraku shi tara, sugu ki te kure masu yo.

・・・困ったなあ。電話が ないんです。

... komatta naa. denwa ga nain desu.

すみませんが、連絡して いただけませんか。

sumimasen ga, renraku shi te itadake masen ka.

ええ、いいですよ。

ee, ii desu yo.

すみません。 お願いします。

sumimasen. onegai shi masu.

< LESSON 25   ●●   LESSON 27 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X