Minna no nihongo Hội Thoại Bài 24

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 24

手伝ってくれますか。
Anh giúp tôi được không?

ワンさん、あした 引っ越しですね。

wan san, ashita hikkoshi desu ne.

手伝いに 行きましょうか。

tetsudai ni iki mashou ka.

ありがとう ございます。

arigatou gozai masu.

じゃ、すみませんが、9時ごろ お願いします。

ja, sumimasen ga, kyuu ji goro onegai shi masu.

ほかに だれが 手伝いに 行きますか。

hoka ni dare ga tetsudai ni iki masu ka.

山田さんと ミラーさんが 来て くれます。

yamada san to mira san ga ki te kure masu.

車は?

kuruma ha?

山田さんに ワゴン車を 貸して もらいます。

yamada san ni wagon sha o kashi te morai masu.

昼ごはんは どう しますか。

hiru gohan ha dou shi masu ka.

えーと・・・・・。

ēto......

わたしが お弁当を 持って 行きましょうか。

watashi ga o bentou o motte iki mashou ka.

すみません。お願いします。

sumimasen. onegai shi masu.

じゃ、また あした。

ja, mata ashita.

< LESSON 23   ●●   LESSON 25 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X