Minna no nihongo Hội Thoại Bài 21

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 21

わたしもそう思います
Tôi cũng nghĩ như thế.

あ、サントスさん、しばらくですね。

a, santosu san, shibaraku desu ne.

あ、松本さん、お元気ですか。

a, matsumoto san, o genki desu ka.

ええ。ちょっと ビールでも 飲みませんか。

ee. chotto bīru demo nomi masen ka.

いいですね。

ii desu ne.

今晩 10時から 日本と ブラジルの サッカーの 試合が ありますね。

konban 10 ji kara nippon to burajiru no sakka no shiai ga ari masu ne.

ああ、そうですね。ぜひ 見ないと・・・。

aa, sou desu ne. zehi mi nai to....

サントスさんは どちらが 勝つと 思いますか。

santosu san ha dochira ga katsu to omoi masu ka.

もちろん ブラジルですよ。

mochiron burajiru desu yo.

でも、 最近 日本も 強く なりましたよ。

demo, saikin nippon mo tsuyoku nari mashi ta yo.

ええ、 わたしも そう 思いますが、・・・。

ee, watashi mo sou omoi masu ga,....

あ、 もう帰らないと・・・。

a, mou kaera nai to....

そうですね。 じゃ、帰りましょう。

soudesune. ja, kaeri mashou.

< LESSON 20   ●●   LESSON 22 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X