Minna no nihongo Hội Thoại Bài 2

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 2

ほんのきもちです
Chỉ là chút lòng thành.

はい。どなたですか。

hai. donata desu ka.

408の サントスです。

408 no santosu desu.

こんにちは。サントスです。

konnichiha. santosu desu.

これから お世話に なります。

korekara osewa ni nari masu.

どうぞ よろしく お願いします。

douzo yoroshiku onegai shi masu.

こちらこそ よろしく。

kochira koso yoroshiku.

あのう、これ、ほんの 気持ちです。

ano u, kore, honno kimochi desu.

あ、どうも・・・・・・。なんですか。

a, doumo....... nan desu ka.

コーヒーです。どうぞ。

kōhī desu. douzo.

どうも ありがとう ございます。

doumo arigatou gozai masu.

< LESSON 1   ●●   LESSON 3 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X