Minna no nihongo Hội Thoại Bài 19

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 19

ダイエットは明日からします
Tôi sẽ bắt đầu chế độ giảm cân từ ngày mai vậy.

乾杯。

kanpai.

マリアさん、あまり 食べませんね。

maria san, amari tabe masen ne.

ええ。実は きのうから ダイエットを して います。

ee. jitsuha kinou kara daietto o shi te i masu.

そうですか。わたしも 何回も ダイエットを した ことが あります。

sou desu ka. watashi mo nan kai mo daietto o shi ta koto ga ari masu.

どんな ダイエットですか。

donna daietto desu ka.

毎日 りんごだけ 食べたり、水を たくさん のんだり しました。

mainichi ringo dake tabe tari, mizu o takusan non dari shi mashi ta.

しかし、無理な ダイエットは 体に よくないですよ。

shikashi, muri na daietto ha karada ni yoku nai desu yo.

そうですね。

soudesune.

マリアさん、このケーキ、おいしいですよ。

maria san, kono kēki, oishii desu yo.

そうですか。

sou desu ka.

・・・・・。ダイエットは また あしたから します。

...... daietto ha mata ashita kara shi masu.

< LESSON 18   ●●   LESSON 20 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X