Minna no nihongo Hội Thoại Bài 18

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 18

しゅみは何ですか
Sở thích của anh là gì?

サントスさんの 趣味は 何ですか。

santosu san no shumi ha nani desu ka.

写真です。

shashin desu.

どんな 写真を 撮りますか。

donna shashin o tori masu ka.

動物の 写真です。特に 馬が 好きです。

doubutsu no shashin desu. tokuni uma ga suki desu.

へえ、それは おもしろいですね。

hee, sore ha omoshiroi desu ne.

日本へ 来てから、馬の 写真を 撮りましたか。

nippon he ki te kara, uma no shashin o tori mashi ta ka.

いいえ。

iie.

日本では なかなか 馬を 見る ことが できません。

nippon de ha nakanaka uma o miru koto ga deki mase n.

北海道に 馬の 牧場が たくさん ありますよ。

hokkaidou ni uma no bokujou ga takusan ari masu yo.

ほんとうですか。

hontou desu ka.

じゃ、夏休みに ぜひ 行きたいです。

ja, natsuyasumi ni zehi iki tai desu.

< LESSON 17   ●●   LESSON 19 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X