Minna no nihongo Hội Thoại Bài 13

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 13

べつべつにお願いします
Chị tính riêng ra cho ạ.

もう 12時ですよ。昼ごはんを 食べに 行きませんか。

mou 12 ji desu yo. hiru gohan o tabe ni iki masen ka.

ええ。

ee.

どこへ 行きますか。

doko he iki masu ka.

そうですね。きょうは 日本料理が 食べたいですね。

soudesune. kyou ha nippon ryouri ga tabe tai desu ne.

じゃ、「つるや」へ 行きましょう。

ja, 'tsuru ya' he iki mashou.

ご注文は?

go chuumon ha?

わたしは 天ぷら定食。

watashi ha tenpura teishoku.

わたしは 牛どん。

watashi ha ushi don.

天ぷら定食と 牛どんですね。少々 お待ち ください。

tenpura teishoku to ushi don desu ne. shoushou omachi kudasai.

1,680円で ございます。

1 , 680 en de gozai masu.

すみません。別々に お願いします。

sumimasen. betsubetsu ni onegai shi masu.

はい、天ぷら定食は 980円で、牛どんは 700円です。

hai, tenpura teishoku ha 980 en de, ushi don ha 700 en desu.

< LESSON 12   ●●   LESSON 14 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X