Minna no nihongo Hội Thoại Bài 10

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 10

チリソースはありませんか
Có tương ớt không ạ.

すみません。ユニューヤ・ストアは どこですか。

sumimasen. yunyūya.sutoa ha doko desu ka.

ユニューヤ・ストアですか。

yunyūya.sutoa desu ka.

あそこに 白い ビルが ありますね。

asoko ni shiroi biru ga ari masu ne.

あの ビルの 中です。

ano biru no naka desu.

そうですか。どうも すみません。

sou desu ka. doumo sumimasen.

いいえ。

iie.

あのう、チリソースは ありませんか。

ano u, chiri sōsu ha ari masen ka.

はい。

hai.

右の 奥に スパイス・コーナーが あります。

migi no oku ni supaisu. kōna ga ari masu.

チリソースは 下から 2段目です。

chiri sōsu ha shita kara 2 dan me desu.

わかりました。どうも。

wakari mashi ta. doumo.

< LESSON 9   ●●   LESSON 11 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X