Phân nhóm, cách chia thì động từ tiếng nhật 

Xem thêm: Cách chia động từ tiếng nhật

Phân biệt は、が 

 

 

は và が: Khi nào dùng "wa", khi nào dùng "ga"?

Bạn thấy có vẻ như là "wa" và "ga" có thể...

Xem thêm: Phân biệt wa, ga

Nói tắt trong tiếng nhật 

 

 

では dewa → じゃ ja
ては tewa → ちゃ cha
ておく te oku → とく toku

Xem thêm: Nói tắt trong tiếng nhật

Ngôn ngữ nói trong tiếng nhật 

 

 

1 NE:   nhỉ, nhé
2 素敵ですね。Suteki desu ne.
3 Tuyệt vời nhỉ.

Xem thêm: Ngôn ngữ nói trong tiếng nhật

Xưng hô trong tiếng nhật 

 

 

1.私=わたし=watashi
"Tôi": Dùng trong hoàn cảnh thông thường, lịch sự, trang trọng.

Xem thêm: Xưng hô trong tiếng nhật