Tiếng nhật hội thoại (cũ)

Xem thêm: Tiếng nhật hội thoại-cũ

名前と住所を聞く

Xem thêm: 名前と住所を聞く

初めて会う人とのあいさつ

Xem thêm: 初めて会う人とのあいさつ

 

「と、たら、、(れ)ばなら」の使い分け

Xem thêm: 「と、たら、れば、なら」の使い分け」

 

「知る」と「わかる」の違い

Xem thêm: 「知る」と「わかる」の違い

Luyện nghe đối thoại 1-3

Xem thêm: Luyện nghe đối thoại 1-3

Luyện nghe đối thoại 4-6

Xem thêm: Luyện nghe đối thoại 4-6

Luyện nghe đối thoại-留守番電話 7-9

Xem thêm: Luyện nghe đối thoại 7-9

Luyện nghe đối thoại-留守番電話 10-12

Xem thêm: Luyện nghe đối thoại 10-12

Luyện nghe đối thoại-留守番電話 13-15

Xem thêm: Luyện nghe đối thoại 13-15

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page

App 3.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS